language_schoollogo

Política de privacitat

1.- INFORMACIÓ AL USUARI

El lloc web informa els usuaris sobre la seva política de tractament i protecció de les dades personals dels usuaris i clients que puguin ser sol·licitades durant la navegació pel lloc web.

El lloc web és el Responsable del tractament de les dades personals de l’usuari, per la qual cosa s’hi facilita la següent informació referent al tractament de les seves dades:

Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que es sol·liciti la seva suspensió per part de l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en tot cas en compliment dels terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Drets dels interessats:

Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.
Dades de contacte per exercir els seus drets:

Cal identificar-se adequadament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

Web: http://www.espaidiomes.cat/
Nom: ESPAI IDIOMES SL
Adreça: C/. SANT PERE, 11 BAIXOS (082) – RUBÍ – Barcelona
Telèfon: 699 211 127
Correu electrònic: espaidiomes@gmail.com

2.- INFORMACIÓ FACILITADA PEL USUARI

Los usuarios, al introducir sus datos en los formularios de contacto o en los formularios de descarga, aceptan expresamente y de manera libre e inequívoca que sus datos son necesarios para atender su solicitud por parte del Responsable, siendo la inclusión de datos en los campos restantes voluntaria. El usuario garantiza que los datos personales proporcionados son veraces y se compromete a comunicar cualquier modificación. Todos los datos solicitados a través del sitio web son necesarios para prestar un servicio óptimo al usuario. En caso de no facilitar todos los datos, no se garantiza que la información y los servicios proporcionados por el Responsable sean completamente adecuados a sus necesidades.

3.- MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat. Aquestes dades són tractades de manera lícita, leial i transparent en relació amb l’interessat, i són adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins pels quals són tractades. El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels usuaris. A més, ha comunicat als usuaris la informació adequada perquè puguin exercir aquests drets.

4.- VULNERABILITATS DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol violació de seguretat que afecti a la base de dades utilitzada per a aquest lloc web o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers. Aquesta informació serà comunicada a totes i cadascuna de les persones afectades, així com a les autoritats, dins de les 72 hores seguents a la detecció de la violació.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que es desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.